Q-vinderne - Q-Vinderne er en forening af professionelle erhvervskvinder i Randers
Ditte Bach Sørensen

Rds. kommune- Område Nord

V/ Ditte Bach Sørensen

Jeg er ansat som områdeleder i Område Nord i Randers Kommune. Vi har delt Ældreområdet i 3 = SYD, VEST og NORD hvor Nord er det største rent medarbejdermæssigt men også geografisk. Vi dækker bl.a. fra Randers midtby ud til Spentrup, Havndal og Øster Tørslev.
 
Jeg er øverste leder for 18 ledere, som er de daglige ledere af 8 plejehjem, inkl. 2 store specialiserede plejehjem og 4 fritvalgs grupper, hvor det er borgere i eget hjem, der får hjælp og 2 borgerteams der særligt tager sig af ny udskrevne og hvor folk pludseligt får et pludselig funktions tab. Der arbejdes meget professionelt ud fra den rehabiliterende tilgang. Derudover dækker vi sygepleje og akut sygeplejen 16 timer i døgnet.

Område Nord løser også opgaver indenfor ergo- og fysioterapeut, cafeer, administration og pedeller samt faglige specialister.
I alt er der ansat ca.1000 medarbejdere i Område Nord fordelt på 14 fysiske adresser.

At være øverste leder i en så mangfoldig organisation, kræver et godt overblik, strategisk opmærksomhed og dialogisk ledelse.
Jeg er som leder meget optaget af ledelsesvisioner og effekten af fælles ledelsessprog. Jeg er i tæt dialog med forvaltningen og ikke mindst de politiske udvalg.
 
Andre samarbejdspartnere er selvfølgelig vores forvaltning som er Sundhed, Kultur og Omsorg.
Derudover er det politikere, visitationen, uddannelses institutioner, de praktiserende læger, sygehuset med flere.
Af udvalg sidder jeg i Randers Kommunes Hoved udvalg, og i det Kommunale Lægeudvalg, hvor jeg selv mener, at der er stor mulighed for at præge mange beslutninger.
 
Af ledelsesuddannelser har jeg en diplom uddannelse i ledelse, og derudover har jeg afsluttet min Master af Public Governance fra Aalborg Universitet januar 2014.
 
Privat har jeg hele livet interesseret mig for heste og har været ivrig rytter I mange år har jeg fulgt min datter som også er blevet ”smittet”

Jeg er valgt til nestformand i Dansk Ride Forbunds bestyrelse hvorfor jeg ofte er at finde i Idrættens Hus i Brøndby.
Dette er et meget spændende arbejde, hvor jeg virkelig føler at jeg er tæt på hvor beslutningerne træffes. Ofte gælder det hele danmarks Idræts Forbund.

Ditte Bach Sørensen
Juttasvej 5
8960 Randers SØ
Tlf.: 21283441
dbs@randers.dk
 
 

Gelhøj 15, Albæk
8930 Randers NØ
Tlf: 21283441
dbs@randers.dk