Q-vinderne

Foreningens formål

At styrke og fremme medlemmernes erhvervsmæssige kendskab til hinanden via networking. Ligeledes at tilføre hinanden inspiration - samt fremme det enkelte medlems egne ressourcer, såvel erhvervsmæssigt som personligt.


Hvad kendetegner en q-vinder

Gidning
-du gider at engagere dig i andre

Deling
- du deler gavmildt ud af din viden

Trofasthed
- du er trofast over for dine relationer

Ordentlighed
- du viser respekt for andre

Opdateret
- du ved hvor, hos hvem, du finder hvad

Lytter
- mere end du snakker

Have fun
- du er godt tilpas med at være Q-vinder