Q-vinderne - Q-Vinderne er en forening af professionelle erhvervskvinder i Randers
Ditte Bach Sørensen

Rds. kommune- Område Nord

V/ Ditte Bach Sørensen

Jeg er ansat som områdeleder i Område Nord i Randers Kommune. Vi har delt Ældreområdet i 3 = SYD, VEST og NORD hvor Nord er det største rent medarbejder-mæssigt men også geografisk. Vi dækker bl.a fra midtbyen ud til Havndal og Øster Tørslev.
 
Jeg er øverste leder for 18 ledere, som er de daglige ledere af 8 plejehjem, svarende til 700 boliger både pleje-, demens -, psykiatri-. og døgnbemandede boliger, og 4 fritvalgsgrupper hvor det er borgere i eget hjem der får hjælp.

Derudover er der sygeplejegrupper, ergo- og fysioterapeut grupper, cafeer, administration og pedeller samt faglige specialister.
I alt er der ansat ca. 860 medarbejdere i Område Nord fordelt på 14 fysiske adresser.

At være øverste leder i en så mangfoldig organisation, kræver strategisk ledelse, hvor vi konstant udfordrer hinanden og forhandler mening.
Jeg er som leder meget optaget af ledelsesstrategi og effekten af fælles ledelsessprog. Jeg er i tæt dialog med forvaltningen og ikke mindst de politiske udvalg.
 
Andre samarbejdspartnere er selvfølgelig vores Forvaltning som er Sundhed- og Ældre, politikere, visitationen, uddannelses institutioner, de praktiserende læger, sygehuset m.m.f. 
 
Af udvalg sidder jeg i Randers Kommunes Hoved udvalg, og i det Kommunale Lægeudvalg, hvor jeg selv mener, at der er stor mulighed for at præge mange beslutninger.
 
Af ledelsesuddannelser har jeg en diplom uddannelse i ledelse, og derudover har jeg afsluttet min Master af Public Governance fra Aalborg Universitet januar 2014.
 

Gelhøj 15, Albæk
8930 Randers NØ
Tlf: 21283441
dbs@randers.dk